Lektion 9 - Perspektivering

Influenceren Lucca Loft og veninden Iris viser energi-kilder til fjernvarme.

 

Aktivitetsvejledning

Se afsnit om Miljø, klima og fjernvarme 

Herunder er der eksempler på forskellige aktiviteter, der kan være med at styrke elevernes perspektiveringskompetence ud fra deres arbejde med Fjernvarmeskolen.

  • Fællessnak i klassen: Hvilke energikilder tror I, vi bruger i Danmark i dag og i fremtiden til at opvarme fjernvarmevand?
  • Eleverne ser igen videoen, hvor Lucca Loft og Iris Perreux viser eksempler på energikilder til fjernvarme.
  • Fællessnak: Hvad gjorde mest indtryk på jer i videoen?
  • Fællessnak: Hvilke af energikilderne til både opvarmning og energibehov ønsker vi os flere af i fremtiden, – blandt andet af hensyn til den globale opvarmning og udledning af mindre CO2 ?
  • Fællessnak i klassen: Hvilke ting undrer I jer over i forhold til miljø, klima og fjernvarme? Lav en liste på tavlen.
  • Snak om andre former for energiforbrug, fx i transport, til afkøling af boliger i sommervarmen, i byggebranchen eller produktion. Hvordan kan man andre steder være med til at omlægge fra fossil energi til vedvarende energiformer?
  • Snak om fjernvarme i globale sammenhænge og især, hvordan det er den primære opvarmningsform (+ nedkøling/aircondition) i fx de kinesiske og andre landes megabyer.  Kom også ind på, hvilke energikilder, der bliver brugt i fx kinesiske eller afrikanske storbyer.
  • Eleverne kan også læse mere i elevsiderne: Miljø, klima og fjernvarme.

Fjernvarmevand bruges også til opvarmning af vand til fx bad og andet brugsvand i boliger – samt til afkøling/aircondition. For enkelthedens skyld er det ikke medtaget i dette forløb. Men læreren kan vælge at komme ind på det til sidst som en perspektivering.

På fjernvarmeskolen.dk kan du læse mere om fjernvarme – blandt andet om miljø- og klimaaspekter. Der er en masse gode animationer målrettet udskolingen, men som man som underviser også kan have glæde af som baggrundsviden. Nogle animationer kan også bruges på dette trin. 

Som afslutning på denne perspektivering kan I komme ind på, hvordan fjernvarme i både Danmark og mange andre steder i verden bliver den foretrukne, mest bæredygtige opvarmningsform for både små, store og megastore byer. 

Mange nye muligheder er i spil, for at fjernvarme bliver helt uafhængig af fossile brændsler, og at flere og flere steder kan overgå til et fleksibelt, forsyningssikret energisystem med vedvarende energikilder.