Lektion 2 - fortsat

Regel

  • Vandet fra modellen "fjernvarmeværket" må ikke blandes med modellen "radiatorvandet". Det sker heller ikke i en varmeveksler (vi forudsætter, det er et indirekte anlæg).
  • Læreren kommer af sikkerhedsmæssige grunde med det næsten kogende vand og hælder det i beholderen.

Grubletegninger

Elevsnak og diskussion ud fra grubletegninger er vigtig, for at eleverne begynder at bruge faglige begreber og naturvidenskabelige tænkemåder. Varme spredes, bevæger sig og overføres til et andet materiale.

Modellen

I boligområder med fjernvarme er der typisk en varmeveksler i hvert hus eller bolig. Det varme fjernvarmevand møder koldt radiatorvand i varmeveksleren. Her overfører fjernvarmevandet varme til radiatorvandet. Det opvarmede radiatorvand pumpes ud i alle radiatorer og opvarmer boligens rum.

Materialer

Metal er effektivt til at sprede varmen fra et sted til et andet. Pap og plast fx spreder ikke nemt varmen, men virker i stedet isolerende.

Størrelser af beholdere i en varmeveksler

Mængden af vand i varmeveksleren har betydning for, hvor effektiv den er.

Desto mindre mængde vand i den inderste beholder, desto mere bliver vandet opvarmet.

Til gengæld kan det være en fordel at have en forholdsvis stor, ydre beholder. Det vil give en større mængde varmt vand i forhold til den ydre beholders overfladeareal. Derved afkøles det varme vand langsommere og får så en større effekt.

Et låg over begge beholdere er en fordel, fordi varmen fra vandet ikke spreder sig direkte ud i rummet som vanddamp.