Lektion 1 - Introduktion til fjernvarme

  • Lærer introducerer hele forløbet.
  • Elever læser introduktion på elevsiden "Indledning" frem til "Prøv selv" inkl. denne video (Alternativ: Læreren gennemgår indholdet på klassen).
  • (Alternativ:  Læreren gennemgår indholdet på klassen).
  • Øvelse i makkerpar: Overfør varme fra sted til sted.

 

Over halvdelen af Danmarks boliger har fjernvarme

Her skal arbejdes med begrebet varme – især, hvordan vi får varme indenfor i vores boliger om vinteren. Eleverne skal især lære om, hvad det vil sige at opvarme sin bolig med fjernvarmevand.

Mange elever har selv fjernvarme derhjemme, og i Danmark bliver ca. 70 % af alle boliger opvarmet med fjernvarme. Det er dog ikke sikkert, at eleverne på forhånd ved, hvordan deres bolig bliver opvarmet.

Varme spreder sig i et materiale

Her tales om begrebet varme og det, at varme kan sprede sig ud i et materiale. Varme kan også sprede sig over i et andet materiale, som fx i en varmeveksler til opvarmning af en radiator.

Hvordan holder vi os varme i et koldt land?

Her tales om, hvordan mange danskere i dag får varme i deres boliger via fx fjernvarme.

 

Øvelse: Overfør varme fra sted til sted 

Opdel eleverne i mindre grupper og følg denne plan:

  • Hæld meget koldt vand i en beholder - brug evt. isterninger - til hver gruppe. Brug evt. nogle af de medbragte beholdere.
  • Lav grupper á to elever, der skal holde hinanden i hånden.
  • En person stikker hånden i koldt vand.
  • Den anden person gnider sine hænder mod hinanden.
  • Efter 4 min. tager de to hinanden i hånden. Hvad sker der?

Forklaring:  Varme spreder sig fra den varme hånd til den kolde hånd. Herved afkøles den varme hånd, og den kolde hånd bliver opvarmet. Varme bevæger sig eller overføres fra den varme hånd over i den kolde hånd.

Læringsmål:  Eleven skal vide, at varme kan sprede sig fra et menneske til et andet menneske. Og at varme fra et materiale kan bevæge sig over i et andet materiale.