Baggrund

Fjernvarmens betydning nu og i fremtiden

Opvarmningen af en bolig i Danmark udgør det største energiforbrug for en husstand. Derfor er det relevant at se på, hvordan vi opvarmer vores boliger, hvilke energikilder vi bruger, om vi kan anvende andre energikilder og om der kan spares på energien til opvarmning.

I Danmark er fjernvarme den mest udbredte opvarmningsform. I 2022 blev ca. 70 % af alle danske boliger opvarmet med fjernvarme. Det drejer sig om i alt knapt 2 mio. husstande.

Mere end halvdelen af al dansk fjernvarme produceres ved hjælp af vedvarende energikilder som sol, vind, biomasse, biogas og geotermi. Fjernvarmen er i stadig udvikling, og der arbejdes blandt andet på at øge andelen af vedvarende energikilder i fjernvarmeproduktionen.

Fjernvarme betragtes som en vigtig brik i spillet om at få Danmark gjort uafhængigt af fossile brændsler. Fjernvarme baserer sig på forskellige energikilder, og den kan derfor tilpasse sig de vedvarende energikilder som sol og vind, der på grund af bl.a. vejret ikke altid kan levere en konstant, stabil energiforsyning.

En didaktik for engineering

"Fjernvarme" er et engineering-forløb, hvor eleverne arbejder med virkelighedsnære problemstillinger og udfordringer. Den helt store udfordring er at konstruere og bygge en så god varmeveksler som muligt. Vandet, der opvarmes i varmeveksleren, bruges til at opvarme en model af en bolig.

Eleverne kommer igennem idéfasen, konstruktions-, bygge- og undersøgelsesfasen, hvorunder varmeveksleren også forsøges forbedret. Til sidst skal eleverne også stå for en præsentationsfase.

I forløbet er der indlagt elev-til-elev feedback, hvortil der er en udførlig trin-for-trin vejledning.

Meningen med et forløb i engineering er, at eleverne gennemløber arbejdsprocesser, der giver et lille indtryk af, hvordan ingeniører i nogle tilfælde arbejder i virkeligheden. Det handler om at løse udfordringer, som der ikke er et entydigt svar på, og elevernes/ingeniørens innovationskompetencer skal i spil – ikke mindst det selv at få ideer. Og så handler det om at skaffe sig og bruge en begyndende naturvidenskabelig viden.

Et forløb med engineering er ofte en motiverende og aktiv arbejdsform, bl.a. fordi eleverne arbejder ud fra deres egne ideer, der bliver udviklet i samarbejde med andre. Eleverne konstruerer og bygger ud fra egne ideer og teorier, afprøver ideerne og forbedrer dem. 

Det er også motiverende for eleverne, da engineering tager udgangspunkt i den verden og hverdag, de selv er en del af. Selv om eleverne på forhånd måske ikke ved, at deres bolig sandsynligvis er opvarmet med fjernvarme.

Samtidig giver forløbet mulighed for, at eleverne danner sig et billede af, hvad det vil sige at arbejde som ingeniør og tekniker, og måske kan det netop være anledningen til, at nogle elever senere vælger en karrierevej i den retning. 

Det er bredt anerkendt som samfundsmæssigt problem, at Danmark vil komme til at mangle fx ingeniører i fremtiden.

Læs mere om "Engineering i skolen" hos Astra.