Sådan kommer varmen frem

I dette kapitel kommer du helt tæt på det varme vands vej fra fjernvarmeværk til bolig. Via fjernvarmenettet kommer det varme vand rundt til boligerne og i afkølet form retur til værket igen.

Inde i den enkelte bolig bliver det varme fjernvarmevand ført rundt i radiatorer eller gulvvarme og brugt til opvarmning af brugsvand – det vil sige vand i vandhaner og bruser.

Figuren herunder viser, hvordan varmen fra et fjernvarmeværk føres ud til de enkelte boliger. De røde streger viser det varme vand, mens de blå viser det kolde returvand.

Øverst på figuren kan du se både hovedledninger og stikledninger. Fjernvarmeledningerne er gravet ned og ligger skjult under gaden. Hovedledningerne forsyner flere huse med fjernvarme, ligesom også en vej forbinder husene. Stikledningerne forsyner det enkelte hus, ligesom der også er en indkørsel til hvert enkelt hus.  

Nederst på figuren vises, hvor fjernvarmevandet bliver brugt i en bolig. Du kan se, hvordan vandet bliver transporteret rundt til de forskellige funktioner som gulvvarme og radiatorer. Varmen bliver også brugt til at opvarme det varme vand i vandhanen og bruseren. Det sker via en varmeveksler eller en varmtvandsbeholder. Det er altså ikke fjernvarmevandet, der kommer ud af den varme hane, men derimod vand fra vandværket, der er blevet opvarmet med energi fra fjernvarmen.

 

Isolering mindsker varmetab

Det kan ikke undgås, at der er et vist varmetab i et fjernvarmenet. For at gøre tabet mindst muligt, er rørene godt isolerede. Man bruger stålrør, der er omgivet af en slags isolerende skum (det gule på billedet). Rundt om det hele er der en kappe af hård plast.

På grund af varmetabet i fjernvarmerørene er der grænser for, hvor langt væk fjernvarmenettet kan levere varme til. Hvis der er et lille forbrug på et langt rør, så kan vandet nogle gange blive afkølet. Ude på landet må de fleste boliger klare sig med andre varmekilder end fjernvarme. Mange af dem ligger for langt væk fra det nærmeste fjernvarmeværk.

Andre steder har man fjernvarmerør over store afstande. Rørene transporterer store mængder energi, men de har en forholdsvis lille overflade. Den lille overflade inde i rørene gør, at varmetabet ikke er ret stort, og vandet kan holde sig varmt.

Fjernvarmerør er godt isolerede for at der går så lidt varme til spilde som muligt.

© isoplus Fjernvarmeteknik A/S

På jagt efter huller i fjernvarmenettet

Rørene i ledningsnettet er solide, men der kan opstå huller eller lækager, hvor det varme vand kan slippe ud. Derfor er det vigtigt at holde øje med hullerne, og på den måde spare mange penge på spildt varme.

På nyere fjernvarmerør er der såkaldte ”alarmtråde (se de to små metalcirkler på rørene på forrige billede og billedet herunder). Trådene sender automatisk en fejlmelding til fjernvarmeværket, hvis der går hul på et fjernvarmerør.

Alarmtråde - de to tråde er en kobbertråd og en fortinnet kobbertråd.

© isoplus Fjernvarmeteknik A/S

Droner på jagt efter huller i fjernvarmenettet

Droner, der om natten flyver hen over et fjernvarmenet, kan også være med til at finde utætheder i både hovedledninger og stikledninger. Med et specielt termisk kamera kan en drone ved hjælp af varmestråling lokalisere hullerne.

Tusindvis af billeder fra det varmefølsomme kamera på dronen bliver sat sammen til et termisk kort, der viser steder med unormale høje temperaturer på jordoverfladen over fjernvarmenettet.

Metoden med at termofotografere fjernvarmerør fra droner bruger man på både store og små værker for at finde utætheder i rørene.

Det bedste resultat får man ved at fotografere om natten.

dette link kan I se, hvordan man bruger droner til at finde utætheder i fjernvarmerør.

Drone overvåger brud på fjernvarmenettet i en stor by.

© DroneSystems

Hvor varmt er fjernvarmevandet?

Både sommer og vinter skal fjernvarmeværket levere tilstrækkeligt med varmt vand til forbrugerne.

Fjernvarmeværket sørger for at justere vandets temperatur alt efter behov, og fremløbstemperaturen ligger normalt på 60-70˚ C  afhængigt af årstid og udetemperatur.

Fremløbstemperaturen kan være forskellig fra bolig til bolig - og fra by til by.

Hvis din bolig ligger tæt på fjernvarmeværket, får I lidt varmere vand end de boliger, der ligger længere ude på nettet. Så fremløbstemperaturen ved en bolig er både afhængig af boligens afstand til værket og vejret.

Når det afkølede vand bliver sendt retur til fjernvarmeværket, skal temperaturen helst være så lav som mulig. For så har boligen udnyttet energien i fjernvarmevandet godt (god afkøling), og varmeregningen bliver mindre.

Boligens forbrug af fjernvarme kan aflæses på en måler.

© Fjernvarmens Informationsfond

Test din viden om fjernvarme

I forbindelse med fjernvarme er der tre trin: varmeproduktion, varmedistribution og varme i hjemmet. Du skal se og bruge animationer af de tre trin i denne aktivitet.

Sådan gør du:

Klik på dette link fra Fjernvarmeskolen.

Her ser du tre indgange til hver sin animation, som du skal se, læse eller få oplæst.

De tre animationer handler om hhv.:

  • Varmeproduktion
  • Varmedistribution
  • Varme i hjemmet.

TRE QUIZZER OM FJERNVARME
Du skal nu bruge hver af de tre animationer.
I de tre quizzer skal du tjekke, hvad du ved om fjernvarme.

Til slut kan du se dit resultat – og få alle svarene.

Din quiz om varmeproduktion

Brug animationen på dette link.

Klik på de rigtige svar herunder.

a) Hvor meget elektricitet bruger en varmepumpe?
b) Hvilken slags vand er der i en varmeveksler?
c) Hvilken kraftvarme er en vedvarende energikilde?
d) Hvilken kraftvarme er en fossil energikilde?
AKTIVER KODE

Din quiz om varmedistribution

Brug animationen på dette link.

Klik på de rigtige svar herunder.

a) Hvortil løber det varme vand fra fjernvarmeværket?
b) Hvad sker der i vekslercentralen?
AKTIVER KODE

Din quiz om varme i hjemmet

Brug animationen på dette link.

Klik på de rigtige svar herunder.

a) Hvad er systemvand?
b) Hvad er brugsvand?
AKTIVER KODE