Hvad er fjernvarme?

I dette kapitel kan du læse om, hvad fjernvarme er. Som det fremgår af ordet ”fjernvarme”, så er der tale om varme, der kommer langt væk fra. Det varme vand til opvarmning kommer altså fx ikke fra et gasfyr, et oliefyr eller en varmepumpe, der er placeret i boligen.

 

Når man opvarmer boliger ved hjælp af fjernvarme, sker det via et system af rør. Rørene er gravet ned i jorden, og de transporterer varmt vand fra et fjernvarmeværk og ud til forbrugerne i deres huse og lejligheder eller fx kontorbygninger. Her bliver det varme fjernvarmevand ikke kun anvendt til opvarmning af boligen, men energien fra fjernvarmevandet bruges også til det varme brugsvand i vandhanerne.

På figuren herunder ser du, hvordan varmt fjernvarmevand fra et fjernvarmeværk bliver sendt ud gennem rørene til en forbruger. Det sker i et lukket system, hvor vandet cirkulerer mellem værk og forbrugeren. Ude i huset bliver fjernvarmevandet afkølet i takt med, at rummene og brugsvand bliver varmet op.

Det afkølede vand bliver derefter sendt retur til værket, hvor vandet bliver varmet op igen, så det på ny kan sendes ud som varmt vand til forbrugeren. Fjernvarmevandet cirkulerer altså i et lukket system, hvor vandet bliver genbrugt.

 

Fakta om fjernvarme i Danmark
Cirka 1,9 millioner danske husstande har fjernvarme.

  • 1,9 millioner husstande svarer til cirka 68 % af alle boliger.
  • Det samlede fjernvarmenet består af over 66.000 km rør.
  • Der er ca. 33.000 km rør med fremløb af varmt vand og ca. 33.000 km rør, der sender afkølet vand retur.
  • De ca. 66.000 km svarer til 1,5 gange rundt om jorden.

Her bliver der gravet nye fjernvarmerør ned.

Både store og små værker

Måske ved du, om der er et fjernvarmeværk i nærheden af dig? Danske fjernvarmeværker kan se meget forskellige ud i både form og størrelse. Lige fra det store Esbjerg Fjernvarmeværk til det lille Nordby-Maarup Varmeværk.

Et fjernvarmeværk kan bruge enhver energikilde til at opvarme vandet, men i dag forsøger man at bruge så meget vedvarende energi som muligt af hensyn til miljøet.

 

Et stort fjernvarmeværk, Esbjerg - er under opførelse.

© Arkitektfirmaet Arkitema

Et lille fjernvarmeværk, Samsø.

© Kaare Øster

I skal nu undersøge, hvordan jeres egne boliger bliver opvarmet. Nogle boliger har måske to varmekilder. Nogle af jer bor måske i et hus, hvor der både er fx fjernvarme og en brændeovn eller en varmepumpe.

Hvis der er flere varmekilder i huset, så skal I kun nævne den vigtigste i jeres besvarelse.

1.

Hvilken varmekilde har du derhjemme? 

2.

Hvor mange i klassen har fjernvarme?

3.

Hvor mange elever er det i procent, der har fjernvarme?

4.

Hvor ligger det nærmeste fjernvarmeværk?

5.

Hvordan bliver jeres skole opvarmet?

AKTIVER KODE