Danmarks vigtigste opvarmningsform

Ved du, hvordan jeres hus eller lejlighed bliver opvarmet? Er der radiatorer i jeres bolig? Har I en brændeovn? Eller måske en varmepumpe?

Muligvis tænker du slet ikke på, hvordan I holder varmen, eller hvor det varme vand i hanerne og bruseren kommer fra. Her i Danmark er det en selvfølge, at vi kan varme vores bolig op, når det er koldt.

Men der er en stor sandsynlighed for, at jeres hus eller lejlighed bliver opvarmet ved hjælp af fjernvarme. Det er nemlig cirka to tredjedele af alle danske boliger, der opvarmes ved hjælp af fjernvarme.

Det skal du lære meget mere om i dette undervisningsforløb, hvor du kan få svar på spørgsmål som:

Hvad er fjernvarme?

Kan fjernvarme både opvarme og afkøle en bolig?

Hvilke fordele er der ved fjernvarme?

Hvor kommer energien til fjernvarme fra?

Er der fjernvarme i andre lande?

Hvordan kan vi i fremtiden opvarme vores boliger mere miljøvenligt end i dag?

Du skal ikke kun læse om fjernvarme. Sammen skal I også lave eksperimenter, foretage undersøgelser og vurdere, hvordan vi her i landet kan opvarme vores boliger på en bedre og mere miljøvenlig måde.

Kom i mål med fjernvarme

Når du har arbejdet med forløbet om fjernvarme, skal du fx kunne:

 • forklare, hvad fjernvarme er
 • forklare, hvordan energien til fjernvarme produceres på fjernvarmeanlæg og kraftvarmeanlæg
 • redegøre for, hvordan det varme vand sendes fra anlæg til huse og lejligheder
 • angive hvilke energikilder, der anvendes på fjernvarmeanlæg og kraftvarmeanlæg
 • beskrive forskellene på vedvarende og ikke vedvarende energikilder
 • forklare sammenhængen mellem brug af energikilder og drivhuseffekt
 • redegøre for andre opvarmningskilder end fjernvarme
 • fortælle om fjernvarme i andre lande
 • beskrive, hvordan en varmepumpe fungerer
 • opstille forslag til, hvordan opvarmning og afkøling af boliger i fremtiden kan gøres mere miljøvenlig
 • vurdere, hvordan fjernvarme kan mindske udledning af carbondioxid (kuldioxid, CO2) til atmosfæren.

 

Tegn og brug et mindmap

Et mindmap kan give jer et godt overblik over nogle af de vigtigste begreber i forløbet om fjernvarme og bæredygtig energiforsyning.

Tegn og brug et mindmap. Skriv ud fra stregerne i mindmap alle de ord og begreber, I kommer i tanke om i forbindelse med bæredygtig energiforsyning.

Vis, forklar og diskuter jeres mindmap på klassen.