Fjernvarme bruger vand

Vores boliger kan blive opvarmet på forskellige måder. Fx er varmekilden el, gas, varmt vand, jordvarme eller varmepumpe. Men mere end halvdelen af de danske boliger bliver opvarmet af varmt vand fra et varmeværk.

Varmen fra varmeværket kalder vi for fjernvarme. På varmeværket bliver vandet opvarmet til 70 °C. Det varme vand løber så gennem et system af rør og ud til boligerne.

Rørene er gravet ned i jorden. Vi kalder dem for fjernvarmerør, og de danner fjernvarmeværkets ledningsnet.

© Greve Fjernvarme

Fra varmeværk til bolig

Fjernvarmeværket sørger for at opvarme rummene i en bolig – men også for, at der fx er varmt vand i brusebadet. 

Kan I mon få fjernvarme der, hvor du bor? Det kan du finde ud af via www.grønfjernvarme.nu, hvor du nederst kan skrive jeres postnummer ind.

På tegningen ser du røde og blå rør. De røde rør sender varmt vand fra varmeværket til boligerne. Det varme vand afleverer sin varme til boligen. De blå rør sender så det ´brugte´ og kolde fjernvarmevand retur til varmeværket.

Vandet i rørene løber i et lukket kredsløb, ledningsnettet. Men selve varmen bliver overført til boligen via en varmeveksler. Der er altså ikke noget fjernvarmevand, der bliver tilbage i boligen.

Fjernvarmevandet løber tilbage til varmeværket gennem de blå rør, du ser på tegningen. På varmeværket bliver vandet genbrugt. Efter en ny opvarmning til 70 °C er fjernvarmevandet klart til en ny rundtur i rørsystemet.

Se også animation om brugsvand/systemvand.

Varmeveksler tryller koldt til varmt

Varmeværket pumper fjernvarmevandet til og fra boligen gennem to store rør (´rød´ og ´blå´).

Du kan ikke se rørene, for de er gravet ned i jorden. Ved bygningen løber vandet fra de store rør videre ind og ud ad huset gennem to mindre rør.

De små rør hænger sammen med boligens fjernvarmeanlæg, hvor der er en varmeveksler. Her sker trylleriet, for varmeveksleren kan overføre varmeenergi fra en væske til en anden væske.

Varmeveksleren er en beholder, der er opdelt i tynde skillerum. Det varme fjernvarmevand afgiver varme gennem de tynde skillerum til vandet i boligens eget rørsystem.

Varmen fra varmeværket er nu leveret videre til boligens egne vandrør.

Gennem vandrørene løber det opvarmede vand ud til fx radiatorer, brusebad og andre vandhaner i boligen.

Se også animation om varmeveksler