main_top.png
 • Spørgeskema til det korte forløb

  Hent spørgeskemaet her.

   

  Se spørgsmålene nedenfor

   

  Hvornår åbnede det første danske fjernvarmeværk? 
   

  Sæt cirkel ved rigtigt svar: År 1650 - År 1903 - År 2000
   

  Hvor mange boliger i Danmark var i 2018 opvarmet med fjernvarme? 
   

  Sæt cirkel ved rigtigt svar: Ca. 1 million     ca. 1,7 millioner     ca. 2 millioner
   

  Hvad er fjernvarme?
   

  Sæt cirkel ved rigtigt svar: Varme, der kommer langvejs fra, mindst 120 km

                                             Miljøvenlig varme til 64 % af alle danske boliger
   

  Hvad produceres der på et kraftværk?

   

  Hvad produceres der på et varmeværk?

   

  Hvad produceres der på et kraftvarmeværk?


  Giv eksempler på fossile brændsler (brændstoffer)


  Giv eksempler på miljøvenlige vedvarende energikilder (ikke fossile) 
    

  Hvordan fik oliekrisen i 1973-74 betydning for fjernvarmeforsyningen i Danmark? 
   

  Hvordan bliver fjernvarme transporteret fra fjernvarmeanlæg til bolig? 
   

  _______________________________________________________________________________________

   

   

 • Hvordan kan man spare på varmen og det varme vand?

   

  Hvem tjener på fjernvarmeforsyningen? 
   

  Hvor mange fuldtidsjobs var der i alt i 2017 tilknyttet den danske fjernvarmesektor?
   

  Sæt cirkel ved rigtigt svar: Ca. 4.500   ca. 12.700   ca. 17.300   ca. 22.500
   

  Hvilke fordele er der ved fjernvarme?

main_bund.png