main_top.png
 • Fremtidens husopvarmning

  Udskriv hovedteksten

  materialekasse.gifI gamle dage i Danmark
  I mange hundrede år var den eneste varmekilde i huse et bålsted og et hul i taget, så røgen kunne komme ud. Bålstedet blev også brugt til madlavning. Husene var små, og man boede mange sammen for at holde varmen. Hvis man havde husdyr, var det langt op i tiden normalt, at stalden var i den ene del af huset og beboelsen i den anden ende. Om vinteren afgav dyrene varme, og husene blev lidt lunere.

  Rundt i verden
  Rundt i verden boede mange folk på lignende måder som i Danmark. Men nogle boede også i tipier i Nordamerika og i yourts i Mongoliet. Nogle steder bliver de oprindelige boligtyper fortsat anvendt, f.eks. yourts i Mongoliet.

   

  Yourts_-_kilde_miccris.bloguez.commiccris53162.jpg 
  Udviklingen har gjort, at de fleste mennesker nu bor i almindelige huse med indlagt lys og varme. I varme lande er der særligt fokus på, hvordan man holder boligen kølig. I kolde lande som Danmark ønsker man en bolig, hvor man ikke fryser. Det koster både energi og penge at afkøle og opvarme en bolig. Derfor interesserer politikere og husejere sig meget for, hvorledes man kan afkøle og opvarme boligen så billigt og miljørigtigt som muligt.

   

 • Opvarmningskilder i danske boliger i dag
  Opvarmningsformer 2019Langt de fleste boliger, kontorer og offentlige bygninger i Danmark bliver i dag opvarmet med fjernvarme (i alt 1,7 mio.). Fjernvarmen sørger både for varme og varmt vand i hanerne.

  Resten af boligerne bliver opvarmet ved hjælp af:

   

  Oliefyr, der står i baggangen eller i kælderen. Når man har oliefyr, skal man selv sørge for at købe brændsel i form af olie, og man skal selv sørge for pasningen af fyret. Olien kan man f.eks. bestille gennem OK, Shell, Statoil m.fl. Ifølge regeringens energiudspil må der ikke sættes nye oliefyr op i et fjernvarmeområde efter år 2015, da de forurener meget. Ca. 230.000 boliger havde i 2018 oliefyr.

  Gasfyr, der står i baggangen eller kælderen. Naturgassen kommer gennem underjordiske rør fra Ørsted eller et andet naturgasselskab. Gasfyret skal passes og justeres ligesom oliefyret. Regeringen har planer om, at Danmark skal være fri af fossile brændsler (olie, kul, naturgas) inden år 2035, og derfor skal boliger med naturgasfyr ændre opvarmningsform inden for kort tid. Der findes ca. 400.000 boliger med naturgas i dag.

  Elvarme. El bliver leveret fra kraftvarmeværket, og forbruget bliver aflæst på ens elmåler. Elvarme er den dyreste form for opvarmning af en bolig, og man kan i gennemsnit spare helt op til 25.000 kr. årligt ved at skifte til f.eks. fjernvarme. Det var i 2018 kun 5 % af alle boliger i Danmark, der havde elvarme.


  Brændeovn i stuen supplerer en anden form for varmekilde som f.eks. fjernvarme eller elvarme.


   

 • Jordvarme, hvor varmen kommer fra en jordslange, der er fyldt med frostvæske. Jordslangen er gravet ned i ens have. Når frostvæsken er 4-8 grader varm, løber den ind i huset via en varmepumpe, der øger vandets temperatur. 

  Solfangere på taget. Energien herfra bruges som supplement til at opvarme vandet med.
  Jordvarme og solfangere er to energikilder, der satses på i fremtiden – særligt i nybyggeri.

  Solceller bruges udelukkende til produktion af elektricitet.


  Opvarmning af den danske bolig i fremtiden

  Fremtidens bolig vil blive opvarmet så billigt som muligt og så energibesparende som muligt.

  Fjernvarmeforsyningen arbejder konstant på at producere varme til bolig og brugsvand på den mest fornuftige måde under hensyntagen til miljø og økonomi. Fra at bruge fossile brændsler som kul, olie og naturgas til at producere fjernvarme bruger man nu i høj grad biomasse, der er et mere miljørigtigt brændsel. Desuden satses der også på affaldsforbrænding og solvarme som vigtige energikilder i fjernvarmeproduktionen.


  fremtidens rumopvarmning 

 • Fordi fjernvarme kan levere miljørigtig varme til mange mennesker, forventer man, at der også vil blive flere boliger, der opvarmes med fjernvarme i fremtiden (mørkeblå farve i skemaet). Som det også ses af skemaet vil elvarme eller oliefyr være afskaffet inden år 2020, mens flere og flere boliger vil få egne varmepumper (skemaet herover indv=individuelle) i form af f.eks. jordvarme. Jordvarme (se også beskrivelse ovenfor) er en form for vedvarende energikilde, da man udnytter den varme, der er i jordoverfladen. Jordvarme er miljørigtig, men meget dyr at etablere, da man skal have gravet hele haven op. I dag er det mest nyopførte huse, der får etableret jordvarme, men ældre huse kan også få jordvarme. Er der mulighed for fjernvarme, vil det dog oftest være den billigste løsning.

   

  Brændselsceller
  Som noget helt nyt forskes der desuden i brændselscelleteknologi til udvinding af el og varme, men primært som en individuel husstandsløsning - altså til boliger uden for fjernvarmeområder. Britiske forskere har f.eks. demonstreret, at brændselsceller kan omsætte energien i urin til elektricitet.

  En brændselscelle er et elektrisk batteri, som kan omsætte brint og luftens ilt til elektricitet, varme og vand. Brændselsceller anvendes bl.a. inden for rumfart og produktion af kraftvarme. Ved en brændselscelle ledes luften konstant (ilt) til den positive elektrode og brinten til den negative elektrode. Det betyder, at en brændselscelle ikke oplades, men kan køre uafbrudt. En brændselscelle giver dog kun en spænding på knap 1 V.


  Fremtidens huse bliver bygget som det, man kalder lavenergihuse

  Det betyder følgende:
  Lavenergihus klasse1
  : Huset må maksimalt bruge ½ af den energi, som et almindeligt enfamiliehus bruger. Lavenergihus klasse 2: Huset må bruge ¾ af den energi, som et almindeligt enfamiliehus bruger. Passivt hus: Et hus, der er et superlavenergihus, der bruger meget lidt energi til el og opvarmning. Plusenergihus: Der er ved at blive udviklet huse, der producerer mere energi, end de anvender.
  Et hus kan opnå lavenergistatus ved f.eks. at bruge en kombination af jordvarme og solceller - men også fjernvarme.


 • El- og varmeproduktion i udlandet
  Danmark er det land i verden, der har mest kraftvarmeproduktion (el og varme) – herefter kommer Sverige og Finland. Andre lande studerer interesseret vores måde at producere el og varme på, herunder hvordan vi opvarmer vores boliger. Men fjernvarme er dyrt at etablere, da der skal føres rør fra hus til hus i hver enkelt by – og ofte er der ikke politisk opbakning til at gennemføre sådanne store projekter.

  Derfor har mange lande individuel opvarmning af hvert enkelt hus, og elektriciteten produceres f.eks. på et atomkraftværk.

   

  Atomkraft
  Et atomkraftanlæg er en meget stor energikilde til elproduktion. Den største fordel ved et atomkraftanlæg er, at det ikke udleder CO2, og derfor ikke bidrager til drivhuseffekten. En anden vigtig grund er, at man ikke er afhængig af kul, olie eller gas. Den største ulempe er, at det brugte og højradioaktive atombrændsel, som udskilles efter brug, ikke kan destrueres eller opbevares sikkert. Det har en nedbrydningstid på omkring 100 år!

  I 1975 reserverede den danske regering områder flere steder i Danmark til opførsel af atomkraftanlæg. Græsrodsbevægelsen ”Atomkraft? Nej tak” stod bag en frivillig kampagne og planlagde fredelige massemarcher og underskriftsindsamlinger. Resultatet var, at planerne med atomkraftanlæg i Danmark blev skrottet. Og heldigvis for det – atomkraft er særdeles farligt, hvis der sker ulykker. Senest skete der en alvorlig ulykke i marts 2011 i Japan, hvor der blev målt høj radioaktiv stråling.
   

  Tyskland besluttede i 2015 at indføre planer om at afskaffe brugen af atomkraft under introduktion af deres "Energiewende". 
   

  Se filmen "Fjernvarmen i Danmark".

   


   

   

   


   

      

 • Her finder du en række animationer, der viser eksempler på, hvordan fjernvarmen i Danmark bliver produceret på forskellig vis. 


  Kilder:

  Varmeplan 2010, Dansk Fjernvarme

  Energy Supply DK

  Dansk Fjernvarme
  Info fra Energistyrelsen

  Info fra Bolius.dk
  Artikler fra VVS-Eksperten
  Energihjem.dk

  EnergiTjenesten

Lavenergihuse bygges med solceller og solfangere på taget og jordvarme i haven.

Det første passivhusbyggeri blev opført i Næstved i 2006. 

 

Andelen af fjernvarme er stadigt stigende. I 2020 kom der 28.641 nye fjernvarme- kunder til, så det samlede antal fjernvarmekunder i 2020 var på 1.812.332.

vilduvilemere_banner.gif

main_bund.png