main_top.png
 • Fjernvarmen: En historisk idé giver svar på fremtidens udfordringer
   

  Udskriv hovedteksten

  materialekasse.gif

  Med et klima som det danske har vi altid haft brug for at varme vores boliger op. Alligevel er det ikke her i det kolde nord, vi finder de første tegn på fjernvarme. Opfindelsen blev først brugt under lunere sydeuropæiske himmelstrøg, hos de gamle romere.


  Hver bolig havde sin egen varmekilde
  Ild er varme, og i mange hundrede år var det også sådan, vi fik varmen i vores boliger. Vi havde et bålsted og et hul i taget, så røgen kunne komme ud. Bålstedet blev også brugt til madlavning. Hvis familien havde husdyr, lå stalden typisk i den ene ende af huset og beboelse i den anden. Dyrene afgav varme, og det gjorde husene lidt lunere.

   

  Kakkelovn_1Senere blev kaminer almindelige. Ordet kamin stammer fra det græske ord for ovn, kaminos. En kamin er et åbent ildsted, hvor røgen forsvinder op gennem en skorsten. Kaminerne blev brugt til opvarmning og madlavning. De gav ikke meget varme, da en stor del af varmen forsvandt op igennem skorstenen.  

  Siden den tidlige middelalder kom kakkelovnene til Danmark. De var oprindelig beklædt med kakler. Senere kom støbejernsovnene til. Ovnene havde den fordel, at man fyrede op i et lukket rum, og røgen blev ført væk gennem en skorsten. Brændslet var træ, koks (også kaldt fattigmandskul) og kul. Fra 1930’erne blev kakkelovnene erstattet med kollektiv bygas i nogle af de større byer, mens de fleste huse fik eget centralvarmeanlæg. 

   

 • Centralvarme gav varme til hele huset

  Med centralvarme bliver varmen produceret et centralt sted i huset og fordelt til de rum, der skal opvarmes. Fra 1950´erne blev centralvarmeovne almindelige, og her kunne man fyre med olie, gas eller petroleum. Centralvarmeovnene var udbredte helt op til oliekrisen i starten af 1970´erne, og kun få havde fjernvarme. Olien var billig, og man tænkte ikke så meget på miljøforureningen. Olie er en af de energikilder til opvarmning, der forurener mest.  

  Senere kom elopvarmning af boligen til, men den er i dag mange steder også erstattet af fjernvarme, da elvarme er meget dyrt og den forurener meget. 

   

  I 2018 fordeler vores opvarmningskilder sig således:
   

  -  Oliefyr: Ca. 230.000 boliger

  -  Naturgas: Ca. 413.000 boliger

  -  Elvarme, varmepumper og brændeovne: Ca. 300.000 boliger

  -  Fjernvarme: Ca. 1,7 mio. boliger
   

  Et mindre antal boliger, typisk uden for byerne, har eget træpillefyr eller jordvarmeanlæg. 

  Varmeinstallationer i boliger_2019

  Kilde: Energistyrelsens Energistatistik 2019
   


  •  


   


   


   

 • Fra de romerske bade til højteknologi

  Fjernvarme er ingen ny opfindelse. Faktisk kender vi til kollektiv opvarmning af bygninger, også fjernvarme, næsten 2000 år tilbage. Romerne fandt på at sende varmt vand rundt i bygningerne, så indbyggerne kunne få varmt vand til deres bade. Det kan man stadig se i udgravninger i bl.a. Rom og Pompei.

   

  Mellem år 44 og 410 var England og Wales en romersk provins, Romersk Britannien. Her fandt romerne på at udnytte det varme vand fra  undergrunden, kaldet geotermisk vand. Det brugte de både til bade og til at opvarme bygningerne. Vandet blev sendt rundt til husene gennem render i gaderne.

   

  De første fjernvarmeanlæg

   

  I 1877 blev det første fjernvarmeanlæg bygget i USA. Det var baseret på damp.

   

  I 1903 fik Danmark sit første fjernvarmeanlæg. Det skete på Frederiksberg, hvor byens affald hobede sig op. Derfor byggede man Danmarks første forbrændingsanlæg, og affald blev til varme til både Frederiksberg Hospital og de omkringliggende kommunale bygninger.

   

  Frederiksberg Forsyning


   


    

  Frederiksberg Forsyning, 1903


   


   

 • Fjernvarmen indtog byerne

  I 1920´erne og 30´erne fik de danske byer efterhånden større sammenhængende boligområder, og fjernvarmen blev langsomt udbredt til byer i hele landet. Det var dog først med oliekrisen i 1973-74, fjernvarmen og den kollektive varmeforsyning for alvor slog igennem. I 1963 havde kun 15 procent fjernvarme - i 2020 er tallet 66 procent.
   

  Oliekrisen betød, at oliepriserne blev tredoblet på blot 2 måneder, og det lagde pres på den danske varmeforsyning. Indtil da havde vi brugt olie som brændsel i mange år, og olien købte vi især i Mellemøsten. Det gjorde os ekstra sårbare, da oliestaterne i Mellemøsten pludselig sendte mindre olie på verdensmarkedet. Prisen steg og det blev vigtigt for Danmark at gøre sig uafhængig af de importerede brændstoffer.
   

  Siri olieboreplatform_1
  Olieboreplatformen "Siri"

   

   
   

    
  I 1966 gjorde Mærsk de første oliefund herhjemme, og siden 1997 har Danmark været selvforsynende med olie og naturgas fra Nordsøen. Fjernvarmeværkerne bruger stadig naturgas som brændsel, men suppleret med mere miljøvenlige energikilder. Olie bruges udelukkende som reserve.
   

  Varmeforsyning og miljøpolitik

  Først i juni 1979  fik Danmark en egentlig lov om varmeforsyning. Den pålagde alle kommuner at lave en varmeplan, der skal sikre den mest økonomiske og miljøvenlige opvarmning af bygninger. Samtidig skulle den gøre energiforsyningen mindre afhængig af olie.

   

 • Hovedprincipperne i loven om varmeforsyning (fra 2014) er:
  • Kommunerne har ansvar for at godkende projekter for kollektiv varmeforsyning.
  • Kommunerne skal pege på det mest samfundsøkonomiske projekt.
  • Varmen skal som udgangspunkt produceres i samproduktion med elektricitet.
  • Kollektive varmeforsyningsanlæg må ikke tjene penge. De skal hvile i sig selv og kun indregne
     nødvendige omkostninger.

  Kilder:
  ”denstoredanske.dk”
  ”Fjernvarme – et unikt koncept for effektiv varmeforsyning” og ”Fjernvarmens udbredelse i Danmark i dag” udgivet af FIF Marketing
  Artikler fra DBDH

  Varmeforsyningsloven

  Wikipedia
  Energistyrelsen
  Rigsarkivet
  Fjernvarmen

  13 bidrag til en sammenhængende energipolitik - Dansk Fjernvarme

  Ørsted

Under oliekrisen indførte man bilfrie søndage, og der var påbud om, at den højeste stuetemperatur måtte være 20 grader. 


Regeringens mål er, at Dan- mark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050. Det vil sikre, at vi lever op til EU´s mål om reduktion af drivhusgasser. 

vilduvilemere_banner.gif

main_bund.png