main_top.png
 • Lærervejledning i brug af fjernvarmeskolen.dk

  Fjernvarmeskolen.dk er et online undervisningsmateriale udarbejdet af FIF Marketing i tæt samarbejde med Dansk Fjernvarme og en række andre samarbejdspartnere.  

  Materialet består af introfilm, rapsang, quiz, spil og konkurrence, 10 individuelle opgaver med opgaveformulering, grundtekst og omfattende materialekasse til hvert emne, hjælp til PowerPoint samt start- og slutopgave.


  Målet med Fjernvarmeskolen.dk er, at eleverne får et indblik i energi og energiforsyning med udgangspunkt i fjernvarme, som er den primære varmeforsyningsform herhjemme. Igennem arbejdet opfyldes et fællesfagligt fokusområde som "Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan" samt adskillige mål for de enkelte fag (læs nedenfor). Vi vil anbefale, at der afsættes tid til at besøge det lokale varme- og kraftvarmeværk. De tager som regel meget gerne imod gæster. Se dit nærmeste værk her.


  To undervisningsforløb
  1. Et kort forløb (7.-9. klassetrin): 2-4 lektioner á 45 min. kan f.eks. anvendes som introduktion til
       emne om energi/varme.
  2. Et længerevarende flerfagligt forløb i fagene fysik/kemi, biologi og geografi (på 7.-9. klas-
       setrin):12-14 lektioner á 45 min.


  Det længerevarende forløb er afprøvet i en 7. klasse med stor succes.


  Fællesfaglige fokusområder for de tre naturfag samt mål for de enkelte fag


  Det længerevarende flerfaglige undervisningsforløb:

  I det flerfaglige forløb opfyldes adskillige mål i de tre naturfag. 
   

  Det flerfaglige forløb tilgodeser bl.a. læseplanernes krav om, at der skal gennemføres fællesfaglige undervisningsforløb for de tre fag.


   


   

  På 7. - 9. klassetrin skal der inddrages mindst seks fællesfaglige undervisningsforløb, der kan styrke elevernes tilegnelse af naturfaglige kompetncer. Det kan ske mellem to eller alle tre naturfag, og forløbene skal tage udgangspunkt i fagenes kompetencemål og disse fællesfaglige fokusområder:
   


   

  Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget.

  Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan.

  Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer.

  Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer til atmosfæren.

  Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår.

  Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår.

  Fjernvarmeskolen.dk vil naturligvis især kunne indgå som en del af det fællesfaglige fokusområde: ”Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan”.

  men forløbet vil også kunne anvendes i forhold til et eller flere af de øvrige fokusområder, fx i forhold til naturgrundlaget, udledning af stoffer til atmosfæren samt teknologis betydning.

  Kort om at arbejde med de Fællesfaglige fokusområder

   Ideen er, at du som lærer sammen med eleverne formulere en overordnet problemstilling. På den måde opstilles et afgrænset antal arbejdsspørgsmål, og de vil ofte have enkeltfaglige synsvinkler.

  I Undervisningsvejledningerne for de tre naturfag finder du denne model, der kan anvendes for at klarlægge, hvordan det flerfaglige forløb kan planlægges og afvikles:

  I et flerfagligt forløb er der naturligvis ikke noget i vejen for, at eleverne også arbejder rent fagligt i et eller flere af naturfagene, men ideelt ses tages der hensyn til fælles ting for samtlige fag. Kompetencemålene er jo de samme for alle tre fag.

  Afvikles forløbet i 7.- eller 8. klasse vil kravene selvfølgelig være mindre til fremlæggelse og forståelse end i 9. klasse.  Efter en kort introduktion og startopgave arbejder eleverne selvstændigt i mindre 

 • I løbet af 7. - 9. klassetrin skal eleverne arbejde med mindst seks valgte, fællesfaglige undervisningsforløb. Et fællesfagligt forløb indeholder et Fællesfagligt fokusområde i form af et udvalgt, naturfagligt tema.


  Et Fællesfagligt fokusområde skal indeholde mindst to af disse tre punkter:


  - Egne undersøgelser i elevernes lokalområde

  - Arbejde med teknologi

  - Arbejde med interessemodsætninger og stillingtagen.


  Forløbene skal styrke elevernes tilegnelse af naturfaglige kompetencer, og de kan gennemføres i et samarbejde mellem to eller alle tre naturfag.


  Ministeriet giver eksempler på seks brede, fællesfaglige fokusområder, der kan inddrages i fællesfaglige forløb, nemlig flg.:


  - Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget

  - Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan

  - Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer

  - Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer til atmosfæren

  - Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår

  - Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår.


  Fjernvarmeskolen.dk kan fx anvendes som en del af ministeriets forslag til et fokusområde: ”Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan”. Men et utallige andre temaer kan også vælges som udgangspunkt for et fællesfagligt forløb, hvor et tema/forløb om fjernvarme kan indgå.


  Find selv meget mere inspiration til Fællesfaglige fokusområder og naturfagsprøven hos ASTRA
 • Kort om at arbejde med de Fællesfaglige fokusområder

  Idéen er, at du som lærer sammen med eleverne formulerer en overordnet problemstilling. På den måde opstilles et afgrænset antal arbejdsspørgsmål, og de vil ofte have enkeltfaglige synsvinkler.

  I Undervisningsvejledningerne for de tre naturfag finder du en model, der kan anvendes for at klarlægge, hvordan det flerfaglige forløb kan planlægges og afvikles. 


   Iscenesættelse af undervisningsforløb fælles for naturfagene med fokus på kompetencer

   

           Aktiviteter i biologi            Aktiviteter i fysik/kemi            Aktiviteter i geografi

   

       Fællesgørelse af erfaringer, forståelse og tegn på læring af naturfaglige kompetencer


  I et flerfagligt forløb er der naturligvis ikke noget i vejen for, at eleverne også arbejder rent fagligt i et eller flere af naturfagene, men ideelt set tages der hensyn til fælles ting for samtlige fag. Kompetencemålene er jo de samme for alle tre fag.
   

  Afvikles forløbet i 7. eller 8. klasse vil kravene selvfølgelig være mindre til fremlæggelse og forståelse end i 9. klasse. Efter en kort introduktion og startopgave arbejder eleverne selvstændigt i mindre grupper af 2-3 med hver sin opgave. Grupperne formidler opnået viden ved en fremlæggelse for hinanden, hvorefter der afsluttes med slutopgave (den samme som startopgaven), som gerne skal afspejle en større og mere nuanceret viden om energi.

   


   


   


 

main_bund.png