main_top.png
 • Kort undervisningsforløb

  Kort undervisningsforløb, 2-4 lektioner
  Nedenfor følger et forslag til, hvordan det korte forløb kan gennemføres.


  Din forberedelse:
  • Læs undervisningsforløbet igennem.
  • Orienter dig på hjemmesiden Fjernvarmeskolen.dk.

  • Sørg for, der er pc´ere med netadgang til alle grupper. 
  Print opgaveteksten.

  • Inden forløbet sættes i gang på klassen, får eleverne til opgave at finde ud af, hvordan de får  
    varme og varmt vand derhjemme. De kan evt. som hjemmearbejde tage billeder med deres 
     mobiltelefon/iPad eller optage en lille film om deres varmeanlæg. Brug så den første lektion
    til en kort snak på klassen om elevernes erfaringer. Billeder/film kan evt. sættes ind i en
     PowerPoint.   
    Eventuelt kan eleverne medbringe en kopi af en varmeregning, faktura fra brændselskøb eller
     lignende - naturligvis efter accept fra forældre.

  • Eleverne kan samtidig få til opgave at undersøge, hvilken måleenhed deres varmeforbrug
     derhjemme bliver målt i. Her kan de enten se på regningen eller varmemåleren.

    

  Undervisningsforløb
   

  Fælles
  1. Introducer mundtligt hjemmeopgaven vedr. elevens egen varmekilde.

  2. Gå ind på Fjernvarmeskolen.dk
  3. Vis introfilm – rapsang. Hvad handler sangen om?
   

 • Gruppearbejde:
  Parvis - eller hvis det ikke kan lade sig gøre - 3-mands grupper.

  4. Gå ind på fjernvarmeskolen.dk
  5. Opgavetekst til kort forløb udleveres/Læs grundtekst på skærmen.
  6. Læreren udleverer post-it sedler. 2-3 pr. elev.

      Opgave: Ny viden: Hvad har I fået at vide, som I ikke vidste før? Skriv stikord/sætning på
      post-it. 

      Én ting på hver post-it. Læg sedlerne på bordet foran jer.
  7. Gå til SPØRGESKEMA, print og besvar dette.
  8. Spil "Varmemesterspillet" under SPIL. 

  9. Er der ekstra tid: Klik på "Test din fjernvarmeviden" under SPIL.

  Fælles
  10. Ny viden (stikord/sætning) - En fra hver gruppe sætter post-its på tavlen.
  11. Gennemgang af spørgeskema.
   


   

 

main_bund.png