main_top.png
 • Det korte forløb, 2-4 lektioner

  Kort forløb, 2-4 lektioner

   

  Din forberedelse:
  • Læs undervisningsforløbet igennem.
  • Orienter dig på hjemmesiden Fjernvarmeskolen.dk.

  • Sørg for, der er pc´ere med netadgang til alle grupper.
  • Print opgaveteksten.

  • Inden forløbet sættes i gang på klassen, får eleverne til opgave at finde ud af, hvordan de får  
    varme og varmt vand derhjemme. De kan evt. tage billeder med deres mobiltelefon/iPad eller
    optage en lille film af deres varmeanlæg derhjemme. Herefter kan den første lektion være en
    kort snak om dette på klassen. Billeder/film kan evt. sættes ind i en PowerPoint. Eventuelt kan
    eleverne medbringe en kopi af en varmeregning, brændselskøb eller lignende - naturligvis efter
    accept fra forældre.

  • Eleverne kan samtidig få til opgave at undersøge, hvilken måleenhed deres varmeforbrug
    derhjemme bliver målt i. Her kan de enten se på regningen eller varmemåleren.

   

  Undervisningsforløb

   

  Fælles
  1. Introducer mundtligt hjemmeopgaven vedr. elevens egen varmekilde.

  2. Gå ind på Fjernvarmeskolen.dk
  3. Vis introfilm – rapsang. Hvad handler sangen om?

   


   

 •  

  Gruppearbejde:
  Parvis - eller hvis det ikke kan lade sig gøre - 3-mands grupper.

   

  4. Gå ind på fjernvarmeskolen.dk
  5. Opgavetekst til kort forløb udleveres 

  6. Læreren udleverer post-it sedler. 2-3 pr. elev.

      Opgave: Ny viden: Hvad har I fået at vide, som I ikke vidste før. Skriv stikord/sætning på
      post-it.

      Én ting på hver post-it. Læg på bordet foran jer.
  7. Gå til SPØRGESKEMA, print og besvar dette.
  8. Spil "Varmemesterspillet" under SPIL.

  9. Er der ekstra tid: Klik på "Test din fjernvarmeviden" under SPIL.

   

  Fælles
  10. Ny viden (stikord/sætning) - En fra hver gruppe sætter post-its på tavlen.
  11. Gennemgang af spørgeskema.   

main_bund.png