• Fjernvarmeskolen - opgaven 9
  Spar på energien

  Udskriv

  Navne: _______________________________________________ Klasse: _____

  Lærer: ____________________________________________________________

  Opgavebeskrivelse

   

  I skal forklare, hvorfor fjernvarme er godt for miljøet og komme med nogle eksplemer på, hvordan vi alle kan spare på varmen og energien. I skal komme ind på:
  1. Fjernvamrens påvirkning på CO2.

  2. CO2-udledning fordelt på olie, naturgas, kul og affald.

  3. Forskellige branchers udledning af CO2.

  4. Forskellige spareråd (el, vand, varme) - find gerne på andre, end dem der er nævnt i hovedteksten.

   

  I skal udarbejde en PowerPoint (eller interaktiv tavlefil), som I skal bruge
  til jeres fremlæggelse. I skal udelukkende arbejde på Fjernvarmeskolen.dk.

  Jeres PowerPoint skal indeholde:
  • nummer og titel på jeres opgave skal stå på første dias.
  • tekst i form af stikord på jeres dias.
  • billeder og illustrationer, fra jeres ”MATERIALEKASSE” og evt. meget korte 
    tekstuddrag fra artikler i ”MATERIALEKASSE”.
  • evt. relevante links til Fjernvarmeskolen.dk
  • på sidste dias skal gruppens navne stå, kilder samt evt. navne på personer,
    som I skal takke.
  • lav ­­­­noter til jeres fremlæggelse i notefeltet.

 • Jeres PowerPoint kan indeholde:
  • egne fotos
  • indtalt speak
  • egen grafik
  • egne tegnede og indscannede tegninger
  • egen film
  • jeres ide - snak med jeres lærer herom.

  Begynd sådan
  1. Gå ind på Fjernvarmeskolen.dk og klik på ”TIL ELEVEN” i menulinjen eller i feltet på forsiden.
  2. Find Opgave 9 og læs opgavebeskrivelsen grundigt igennem. Læs evt. højt.
  3. Læs jeres hovedtekst igennem. Skriv noter. Bemærk, at når I klikker på et svært ord,
      popper en ordforklaring op.
  4. Find filmen "Spar på varmen" under menuen "FILMKLIP" og se filmsekvensen.
  5. Gennemgå grundigt indholdet i ”MATERIALEKASSE”, så I ved, hvad den indeholder.
  6. Tjek ”VIL DU VIDE MERE”. Den linker til supplerende tekster i "MATERIALEKASSEN",
      så I kan få endnu mere viden.
  7. I ”VIDSTE DU AT” er der små gode historier og info, som I kan inddrage i jeres
      opgavebesvarelse.
  8. I ”POWERPOINT” kan I finde et lynkursus til PowerPoint”.
  9. Aftal med jeres lærer, hvor I har jeres PowerPoint-mappe
     (f.eks. usb-stik, fællesdrev, Dropboks eller SkoleIntra).

 • Arbejdsmåde
  1. Opret jeres PowerPoint-mappe (heri skal I gemme alt til jeres PowerPoint).
  2. Læs opgavebeskrivelsen igennem igen.
  3. Udarbejd en tidsplan.
  4. Saml information.
  5. Udarbejd en stikordsliste over det, I skal have med i jeres PowerPoint.
  6. Gå i gang.

  Inden fremlæggelsen
  1. Print jeres noter/udskrivningskopier fra jeres PowerPoint.
  2. Fordel fremlæggelsen mellem jer. Hvem begynder, hvem slutter?
      Hvem styrer dialogen med tilskuerne?
  3. Øv fremlæggelsen. Vær sikker på, hvordan I får adgang til jeres PowerPoint
      ved fremlæggelsen. I skal ikke læse op af noterne, det er NOTER!
  4. Skal der udleveres noget til tilskuerne, f.eks. spørgsmål, noter, udskrivningskopier?

  Fremlæggelsen
  Fremlæggelsen er for: __________________________________ (klasse/hold/afdeling)

  Fremlæggelsen skal ske d._____________ kl. _______________

  Aftal med jeres lærer, hvor lang tid I har til fremlæggelse og dialog med tilskuerne.

  Til sidst
  Gruppernes PowerPoint og noter lægges ud i klassens præsentationsmappe,
  f.eks. på SkoleIntra.