main_top.png
 • Fjernvarmeskolen - opgave 7
  Fjernvarmen tager hensyn til miljøet

  Udskriv

  Navne: _______________________________________________ Klasse: _____

  Lærer: ____________________________________________________________

  Opgavebeskrivelse

   

  I skal forklare, hvordan fjernvarme tager hensyn til miljøet. I skal komme ind på:
  1. CO2.

  2. Drivhuseffekt og eksempler på følgerne af global opvarmning.

  3. Fotosyntese.

  4. Forbrændingsreaktion

  5. Miljøvenlige brændsler og hvordan fjernvarme er med til at mindske CO2-udledning.

   

  I skal udarbejde en PowerPoint (eller interaktiv tavlefil), som I skal bruge
  til jeres fremlæggelse. I skal udelukkende arbejde på Fjernvarmeskolen.dk.

  Jeres PowerPoint skal indeholde:
  • nummer og titel på jeres opgave skal stå på første dias.
  • tekst i form af stikord på jeres dias.
  • billeder og illustrationer, fra jeres ”MATERIALEKASSE” og evt. meget korte 
    tekstuddrag fra artikler i ”MATERIALEKASSE”.
  • evt. relevante links til Fjernvarmeskolen.dk
  • på sidste dias skal gruppens navne stå, kilder samt evt. navne på personer,
    som I skal takke.
  • lav ­­­­noter til jeres fremlæggelse i notefeltet.


   

 • Jeres PowerPoint kan indeholde:
  • egne fotos
  • indtalt speak
  • egen grafik
  • egne tegnede og indscannede tegninger
  • egen film
  • jeres ide - snak med jeres lærer herom.

  Begynd sådan
  1. Gå ind på Fjernvarmeskolen.dk og klik på ”TIL ELEVEN” i menulinjen eller i feltet på forsiden.
  2. Find Opgave 7 og læs opgavebeskrivelsen grundigt igennem. Læs evt. højt.
  3. Læs jeres hovedtekst igennem. Skriv noter. Bemærk, at når I klikker på et svært ord,
      popper en ordforklaring op.
  4. Find filmene "Brændselsfleksibilitet", "Stort og Småt" og "En politisk farbar løsning" under 
      menuen "FILMKLIP" og se filmsekvenserne.
  5. Gennemgå grundigt indholdet i ”MATERIALEKASSE”, så I ved, hvad den indeholder.
  6. Tjek ”VIL DU VIDE MERE”. Den linker til supplerende tekster i "MATERIALEKASSEN",
      så I kan få endnu mere viden.
  7. I ”VIDSTE DU AT” er der små gode historier og info, som I kan inddrage i jeres
      opgavebesvarelse.
  8. I ”POWERPOINT” kan I finde et lynkursus til PowerPoint”.
  9. Aftal med jeres lærer, hvor I har jeres PowerPoint-mappe
     (f.eks. usb-stik, fællesdrev, Dropboks eller SkoleIntra).
 • Arbejdsmåde
  1. Opret jeres PowerPoint-mappe (heri skal I gemme alt til jeres PowerPoint).
  2. Læs opgavebeskrivelsen igennem igen.
  3. Udarbejd en tidsplan.
  4. Saml information.
  5. Udarbejd en stikordsliste over det, I skal have med i jeres PowerPoint.
  6. Gå i gang.

  Inden fremlæggelsen
  1. Print jeres noter/udskrivningskopier fra jeres PowerPoint.
  2. Fordel fremlæggelsen mellem jer. Hvem begynder, hvem slutter?
      Hvem styrer dialogen med tilskuerne?
  3. Øv fremlæggelsen. Vær sikker på, hvordan I får adgang til jeres PowerPoint
      ved fremlæggelsen. I skal ikke læse op af noterne, det er NOTER!
  4. Skal der udleveres noget til tilskuerne, f.eks. spørgsmål, noter, udskrivningskopier?

  Fremlæggelsen
  Fremlæggelsen er for: __________________________________ (klasse/hold/afdeling)

  Fremlæggelsen skal ske d._____________ kl. _______________

  Aftal med jeres lærer, hvor lang tid I har til fremlæggelse og dialog med tilskuerne.

  Til sidst
  Gruppernes PowerPoint og noter lægges ud i klassens præsentationsmappe,
  f.eks. på SkoleIntra.
main_bund.png