main_top.png
 • Spørgeskema til det korte forløb

  Hent spørgeskemaet her.

   

  Se spørgsmålene nedenfor

   

  Hvornår åbnede det første danske fjernvarmeværk? 
   

  Sæt cirkel ved rigtigt svar: År 1650 - År 1903 - År 2000
   

  Hvor mange boliger i Danmark er i 2014 opvarmet med fjernvarme? (sæt cirkel)
   

  Sæt cirkel ved rigtigt svar: Ca. 1 million ca. 1,6 millioner ca. 2 millioner
   

  Hvad er fjernvarme?
   

  Sæt cirkel ved rigtigt svar: Varmen kommer langvejs fra, mindst 120 km. Miljøvenlig varme til 63 % af alle danske boliger
   

  Hvad produceres der på et kraftværk?

   

  Hvad produceres der på et varmeværk?

   

  Hvad produceres der på et kraftvarmeværk?


  Giv eksempler på fossile brændsler (brændstoffer)


  Giv eksempler på vedvarende energikilder 
    

  Hvordan fik oliekrisen i 1973-74 betydning for fjernvarmeforsyningen i Danmark? 
   

  Hvordan bliver fjernvarme transporteret fra fjernvarmeanlæg til bolig? 
   

  _______________________________________________________________________________________

   

   

 • Hvordan kan man spare på varmen og det varme vand?

   

  Hvem tjener på fjernvarmeforsyningen? 
   

  Hvor mange mennesker var der i 2011 i alt beskæftiget i den danske fjernvarmesektor?
   

  Sæt cirkel ved rigtigt svar: Ca. 4.500 ca. 6.300 Ca. 8.000 ca. 10.700
   

  Hvilke fordele er der ved fjernvarme?

main_bund.png