main_top.png
 • Spar på varmen

  Udskriv hovedteksten

  materialekasse.gifDet er godt for miljøet og for pengepungen

  Lidt CO2-tal

  Drivhuseffekten kender ingen landegrænser, derfor vil den forurening, vi slipper ud her i Danmark, brede sig ind over vores nærmeste nabolande. Omvendt vil disse landes forurening også brede sig ind over Danmark.

   

  Fjernvarmens påvirkning på CO2

   
  I 2003 havde 1,4 mio. husstande fjernvarme og dette tal er steget til 1,7 mio. husstande i 2017, altså en stigning på 300.000 husstande. Denne udbredelse af fjernvarmen har haft stor indflydelse på, at Danmarks samlede CO2-udledning er blevet nedbragt med 22 % fra 2003 til 2014 både dels fordi vi har mindsket brugen af andre opvarmningsformer (som f.eks. oliefyr og elvarme), der forurener mere, dels fordi fjernvarme i sig selv er blevet mere miljørigtig. 


  rapsmark.jpg 

 • Med udgangspunkt i den gældende Kyoto-aftale skal alle lande i EU samlet nedbringe CO2-udledningen med 20 % inden år 2020. Danmark er et af de lande i Europa, der forurener mest pr. indbygger - i 2013 var Danmarks samlede CO2-udledning opgjort til i alt 42 mio. ton.

  CO2-udledning fordelt på fjernvarmens hovedbrændsler: Olie, naturgas, kul og affald

  energistatistik2015

  Kilde: Energistyrelsens Energistatistik 2015

   

  Siden 1990 og frem til 2015 er CO2-udledningen fra selve fjernvarmeproduktionen formindsket med 31 %. Det skyldes, at man har skiftet fra at bruge store mængder fossile brændsler som olie, kul og naturgas til nu at bruge miljøvenlige brændsler som træ, halm, flis og solenergi, der er CO2-neutrale. Som ses af skemaet er mængden af naturgas dog også steget siden 1995, men naturgas er det mest miljøvenlige brændsel af de tre fossile brændsler.
   

 • CO2-udledning ved forbrug af energi

  CO<sub>2</sub> ved slutforbrug af energi 15

  Kilde: Energistyrelsens Energistatistik 2015

   

  Ud fra en masse forskellige udregninger kan man regne ud, hvilke brancher der i Danmark udleder mest CO2.

  Transport (bil, busser, tog og fly) og produktionserhverv (fabrikker) viste sig i 2015 tilsammen at udlede 59,3 % af Danmarks samlede mængde CO2-udledning (Transport udgør 47,2 %. Produktionserhverv udgør 12,1 %). Husholdninger udleder i alt 18,5 % af Danmarks samlede CO2-udledning, forårsaget af energiforbrug til el og varme. Handels- og serviceerhverv (omfatter engroshandel, detailhandel, privat service og offentlig service) udleder i alt 14,3%. Energisektoren (produktion af el og varme fra varmeværker, kraftvarmeværker samt raffinaderier) udgør kun 7,9 % af Danmarks samlede CO2-udledning.


  Som almindelig forbruger af el og varme kan det derfor godt betale sig at spare på energien ved selv at gøre en indsats. Det gavner både miljøet og pengepungen. Du får senere i teksten en masse gode råd til, hvad du kan gøre, for at spare energi.
   

 • Godt for miljøet og for pengepungen
  Man gør naturen en stor tjeneste ved at skifte sin opvarmningskilde til miljøvenlig opvarmning som f.eks. fjernvarme. F.eks. reducerer man CO2-udledningen med 5,7 tons årligt ved at skifte oliefyret ud med fjernvarme. Desuden kan man spare mange penge ved at foretage en sådan udskiftning af opvarmningskilde.


  radiatorgraf-2015-

   

  Ifølge Energitilsynets prisstatistik var det i 2015 gennemsnitlig 22.495 kr. billigere om året at opvarme et hus på 130 m2 med fjernvarme end med oliefyr. Derfor giver det på mange måder god mening at udskifte et oliefyr med fjernvarme, hvis man kan.

 • 10 gode spareråd for at spare på varmen
  De 10 spareråd herunder fortæller, hvordan fjernvarmen og det varme vand udnyttes bedst muligt.

  Tilfreds-mand.jpg

   

  1. Natsænkning

  Begræns sænkning af temperaturen om natten. Skrues temperaturen for langt ned, skal der bruges meget energi til at varme rummene op igen.

  2. Mindst 16° C i alle rum
  Der bør være mindst 16° C i alle rum. Der må normalt ikke være under 14° C. Så er der risiko for fugtproblemer. Find frem til en passende temperatur i de forskellige rum, f.eks. ønsker de fleste mennesker ca. 21° C i stuen og lidt koldere i soveværelset. For hver grad du hæver temperaturen, bruges 5 % mere energi.

   

  3. Tænd for alle radiatorer i et rum
  Tænd for alle radiatorer i et rum samtidig. Så bliver varmen korrekt fordelt. Man sparer ikke noget ved bare at skrue helt op for en af radiatorerne i et rum og slukke for de andre, tværtimod.

   

  4. Luk døren til kolde rum
  Man sparer på varmen, når man lukker døren til soveværelset og andre kolde rum, fx til forgang/bryggers eller kælderrum.

   


 • 5. Undgå at dække radiatoren til
  Lad være med at tørre tøj på en radiator eller stille møbler for tæt på den. Så kan radiatoren ikke komme af med varmen og skal bruge for meget energi på at varme rummet op.

  6. Kontroller termostaterne på radiatorerne
  Termostaten må ikke være dækket af møbler eller gardiner. Så kan den ikke føle rumtemperaturen.
  Det er en god ide et par gange om året at kontrollere, om termostaten virker. Når du skruer helt op, skal radiatoren blive varm over det hele. Når du skruer helt ned på termostaten, skal radiatoren blive kold efter højst et par timer.

  7. Luft ud på den rigtige måde
  Luft ud mindst et par gange dagligt. Så undgås problemer med fugt og dårligt indeklima. Husk at lukke for radiatorerne, når du lufter ud! Den bedste måde er at lave gennemtræk i et par minutter. Det er ikke en god ide at lade vinduer stå på klem længere tid ad gangen.

   

  Råd_08.jpg8. Spar på det varme vand
  • Brug en opvaskebalje, når der skal vaskes op.
  • Tag brusebad i stedet for karbad.Et fyldt badekar bruger 150 liter vand, hvorimod du bruger ca. 45 liter vand på et brusebad, der varer 5 minutter.
  • Vandet skal ikke være varmere end nødvendigt. Højst 55 grader. Men vandet må heller ikke være lunkent, for så dannes der bakterier – og det kan man blive syg af.
  • Sørg for, at brusehoveder og alle vandhaner er vandsparende og tætte. For hvert minut en sparebruser er åben, bruges ca. 10 liter vand. En dryppende hane kan betyde et vandspild på 20 liter i døgnet.

 • 9. Hold øje med forbruget
  Aflæs varmemåleren med jævne mellemrum. Mindst en gang om måneden. Så kan man holde øje med forbruget og opdage, hvis der opstår fejl og skader på varmeanlægget.

  10. Spar på varmen med isolering og energiruder
  Man sparer på varmen, hvis ydermure, loft, varme- og vandrør i boliger er ordentligt isoleret. Døre og vinduer skal slutte tæt. Det er muligt at få tilskud til isolering af boligen.

   

  Kilder:
  Dansk Fjernvarme
  Europa Kommissionen
  Futur Energia
  DONG Energy
  Go´Energi
  Programmer fra DR1
  Globalis.dk

  Materiale fra FIF Marketing

  Bogen "Feldthaus Skruer ned" af Christine Feldthaus

  1tonmindre

Danmark udleder 8 tons CO2 pr. indbygger. Qatar udleder 53 tons CO2 pr. indbygger.

 

Du kan spare rigtig meget  energi ved at slukke for det varme vand i vandhanen, når du sæber dig ind.

Når man tager karbad, bruger man i gennemsnit 150 liter vand. Til sammenligning bruger man 45 liter til et brusebad.

vilduvilemere_banner.gif

main_bund.png